Khoan khảo sát địa chất - 0982 586 141

By: tuvankientrucdothi.com | December 08, 2015

Công tác khoan nhìn chung được sử dụng hầu hết ở các loại hình khảo sát địa chất. Khoan khảo sát có thể tiến hành trong những điều kiện địa chất rất khác nhau: khoan trên cạn, khoan dưới nước, trong đất đá khô hay chứa nước, ở độ sâu lớn vẫn cho những tài liệu xác thực và tin cậy. Trong thi công, các hố khoan được sử dụng làm cọc nhồi, khoan dẫn, sử dụng để bơm phụt vữa xi măng gia cố chống thấm.

 Mục đích nhiệm vụ công tác khoan trong khoan khảo sát địa chất:

- Nghiên cứu địa tầng;
- Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và phát hiện các dấu hiệu kiến tạo như thế nằm, đứt gãy, đới dập vỡ của đất đá …;
- Sử dụng để lấy mẫu đất đá, mẫu nước thí nghiệm trong phòng;
- Sử dụng để thí nghiệm ngoài trời xác định các tính chất cơ lý và tính thấm của đất đá;
- Ngh...

Category: Tin tức 

Tags: Khoan khảo sát