Khoan khảo sát địa chất - 0982 586 141

By: tuvankientrucdothi.com | December 08, 2015

Công tác khảo sát địa kỹ thuật được tiến hành nhằm cung cấp số liệu phục vụ lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. Công tác khảo sát phải đảm bảo phản ánh đầy đủ về các lớp địa tầng (vị trí, chiều dày, và các đặc tính kỹ thuật cần thiết), về tình hình nước ngầm (vị trí mực nước và các đặc tính liên quan đến nước ngầm). 

Công tác khảo sát địa kỹ thuật được tiến hành nhằm cung cấp số liệu phục vụ lập dự án đầu tư

1. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT:Công tác khảo sát địa kỹ thuật được tiến hành nhằm cung cấp số liệu phục vụ lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. Công tác khảo sát phải đảm bảo phản ánh đầy đủ về các lớp địa tầng (vị trí, chiều dày, và các đặc tính kỹ thuật cần t...

Category: Tin tức 

Tags: Khoan địa chất