Khoan khảo sát địa chất - 0982 586 141

By: tuvankientrucdothi.com | December 08, 2015

Công tác khảo sát địa kỹ thuật được tiến hành nhằm cung cấp số liệu phục vụ lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. Công tác khảo sát phải đảm bảo phản ánh đầy đủ về các lớp địa tầng (vị trí, chiều dày, và các đặc tính kỹ thuật cần thiết), về tình hình nước ngầm (vị trí mực nước và các đặc tính liên quan đến nước ngầm). 

Công tác khảo sát địa kỹ thuật được tiến hành nhằm cung cấp số liệu phục vụ lập dự án đầu tư

1. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT:Công tác khảo sát địa kỹ thuật được tiến hành nhằm cung cấp số liệu phục vụ lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. Công tác khảo sát phải đảm bảo phản ánh đầy đủ về các lớp địa tầng (vị trí, chiều dày, và các đặc tính kỹ thuật cần t...

Category: Tin tức 

Tags: Khoan địa chất 

By: tuvankientrucdothi.com | December 08, 2015

Công tác khoan nhìn chung được sử dụng hầu hết ở các loại hình khảo sát địa chất. Khoan khảo sát có thể tiến hành trong những điều kiện địa chất rất khác nhau: khoan trên cạn, khoan dưới nước, trong đất đá khô hay chứa nước, ở độ sâu lớn vẫn cho những tài liệu xác thực và tin cậy. Trong thi công, các hố khoan được sử dụng làm cọc nhồi, khoan dẫn, sử dụng để bơm phụt vữa xi măng gia cố chống thấm.

 Mục đích nhiệm vụ công tác khoan trong khoan khảo sát địa chất:

- Nghiên cứu địa tầng;
- Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và phát hiện các dấu hiệu kiến tạo như thế nằm, đứt gãy, đới dập vỡ của đất đá …;
- Sử dụng để lấy mẫu đất đá, mẫu nước thí nghiệm trong phòng;
- Sử dụng để thí nghiệm ngoài trời xác định các tính chất cơ lý và tính thấm của đất đá;
- Ngh...

Category: Tin tức 

Tags: Khoan khảo sát 

By: tuvankientrucdothi.com | December 08, 2015

Phương pháp dùng lực ép tác dụng từ đỉnh cọc để ấn cọc xuống nền địa chất. Ưu điểm của phương pháp này đó là toàn bộ lực ép do kích thủy lực tạo ra được truyền trực tiếp lên đầu cọc chuyển thành hiệu quả ép. Khi ép qua các lớp đất có ma sát nội tương đối cao như á cát, sét dẻo cứng… lực ép có thể thắng lực cản do ma sát để hạ cọc xuống sâu dễ dàng.

Ép cọc thường dùng 2 phương pháp: ép đỉnh và ép ôm, cụ thể như sau: thí nghiệm nén tĩnh cọc

1. Ép đỉnh

Là phương pháp dùng lực ép tác dụng từ đỉnh cọc để ấn cọc xuống nền địa chất. Ưu điểm của phương pháp này đó là toàn bộ lực ép do kích thủy lực tạo ra được truyền trực tiếp lên đầu cọc chuyển thành hiệu quả ép. Khi ép qua các lớp đất có ma sát nội tương đối cao như á cát, sét dẻo cứng… lực ép có th...